Saddle Stitcher

Equipment Make/Model: 
Osako Estar & Osako Tener Alpha