Saddle Stitcher

Equipment Make/Model: 
Muller Martini Stitcher - Fox